February 2021

February

Until there are fundamental changes in the industry itself, the good news is that all of us individuals have an impact and can make a contribution, precisely with purchasing decisions on a personal level and the way we treat clothing. Thoughtful shopping instead of impulsive, focusing on the quality and longevity of clothes, choosing quality, natural, organic materials, giving preference to small local producers and ethically produced pieces, forwarding clothes to people who really need them - are just some of the ways.

Dok ne dođe do suštinskih promena u samoj industriji, dobra vest je da svim mi pojedinci imamo uticaj i možemo da damo svoj doprinos, upravo kupovnim odlukama na ličnom nivou i načinom na koji se odnosimo prema odeći. Promišljena kupovina umesto implusivne, fokusiranje na kvalitet i dugovečnost odeće, izbor kvalitetnih, prirodnih, organskih materijala, davanje prednosti malim lokalnim proizvođačima i etički proizvedenim komadima, prosleđivanje odeće ljudima kojima je zaista potrebna - predstavljaju upravo neke od načina.

Valentine's Day is one of our favorite holidays, this is the day when the whole world unites and becomes romantic. Love is one of the most important motives in our brand and the biggest driver of our creativity, which is why we wanted to give you a 10% discount on one, and 20% on two purchased items from our offer. We want you today, as every day, to be happy and in love, with your partners, with yourself, on this day, with all the beautiful things that surround you and to celebrate your positive feelings and the love that surrounds you.

Dan zaljubljenih je jedan od naših najdražih praznika, ovo je dan kada se ceo svet ujedini i postane romantičan. Ljubav je jedan od najznačajnijih motiva u našem brendu i najveći pokretač našeg stvaralaštva, zbog toga smo želeli da vam poklonimo popust od 10% na jedan, a 20% na dva kupljena artikla iz naše ponude. Želimo vam da danas, kao i svakog dana, budete srećni i zaljubljeni, u svoje partnere, u sebe, u ovaj dan, u sve lepe stvari koje vas okružuju i da slavite svoja pozitivna osećanja i ljubav koja vas okružuje.

What we want is to encourage you to make your dreams come true, to dedicate time to yourself and your growth, in every sense and especially business. The work we do holds a very important role in our lives, it should be something we love and that will fulfill us, that is why we should follow our own impulse, encourage our multipotentialism and not give up any part of our personality but we accept, improve and express so that others can see that part of us.

Ono što mi želimo jeste da vas ohrabrimo da ostvarite svoje snove, da posvetite vreme sebi i svom rastu, u svakom smislu a pogotovo poslovnom. Posao kojim se bavimo drži vrlo bitnu ulogu u našim životima, on treba da bude nešto što volimo i što će nas ispunjavati, upravo zbog toga treba da pratimo sopstveni impuls, da ohrabrimo svoj multipotencijalizam i da se ne odričemo nijednog dela svoje ličnosti već da ga prihvatimo, poboljšamo i ispoljimo kako bi i drugi videli taj deo nas.