N1, Novi Dan 31.05.2021 – Predstavljanje kolekcije “Ja sam ko sam”

N1, Novi Dan 31.05.2021 – Predstavljanje kolekcije “Ja sam ko sam”